Liepāja Classic 2019

Aicina:
 
Liepājas pilsēta
 
Atbalsta:
 
 

2019. gada Liepājas atklātais čempionāts fitnesā un bodibildingā
„Liepāja Classic 2019”

NOLIKUMS:

1. Mērķi un uzdevumi:

 • Bodibildinga un fitnesa popularizēšana starp Latvijas iedzīvotājiem;
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana;
 • Jauniešu piesaistīšana aktīvam dzīvesveidam, t.sk. kultūrisma un atlētiskā fitnesa nodarbībām;
 • Stiprāko Latvijas sportistu atlase nacionālās atlases veidošanai.

2. Vieta un norises laiks

Čempionāts norisinās 2019. gada 25. maijā pulksten 13.00 Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars telpās. Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401.

3. Organizācija un vadība

 • Čempionātu organizē  biedrības:

                       NAC Latvia – Kurzeme.

                        NABBA/WFF Latvija

 • Galvenais tiesnesis Juris Dambītis, sekretariāts Lietuvas NABBA/WFF.
 • Čempionātā dalībniekus vērtē starptautiska tiesnešu žūrija.
 • Čempionāta norises valodas: latviešu, krievu un angļu.

4. Dalībnieki

Sieviešu fitnesa kategorijas:

 1. Bikini II / . Augums līdz 167 cm.
  • Līdz 167 cm, svara attiecība pret augumu – 113;

 Vērtētas ķermeņa proporcijas, ķermeņa tonuss, matu stils un make-up. Nav pieļaujama muskulatūra ar stingri izteiktu muskuļu reljefu. Čempionāts notiek vienā raundā, kur sportistes prezentē sevi atsevišķā peldkostīmā.

 1. Bikini I / . Augums no 168 cm.

      Virs 168 cm, svara attiecība pret augumu – 113

Vērtētas ķermeņa proporcijas, ķermeņa tonuss, matu stils un make-up. Nav pieļaujama muskulatūra ar stingri izteiktu muskuļu reljefu. Čempionāts notiek vienā raundā, kur sportistes prezentē sevi atsevišķā peldkostīmā.

 1. Shape / .

Vērtēta proporcionāla ķermeņa muskulatūra, ķermeņa tonuss, matu stils un make-up. Nav pieļaujama pārspīlēta muskulatūra ar stingri izteiktu muskuļu reljefu. Čempionāts notiek vienā raundā, kur sportistes prezentē sevi atsevišķā peldkostīmā.

Vīriešu fitnesa kategorijas:

 1. Men’s Physique. Modeļi / . Maksimālais svars = augums cm – 100.

Vērtēta auguma proporcija, muskulatūras reljefs, ādas tonuss un veselīgs izskats. Pinnes, strijas, neatbilstoši, netīri šorti tiks uzskatīti par mīnusiem, vērtējot modeļu kopējo izskatu. Vērtēšana notiek vienā raundā. Notiek obligāto pozu salīdzināšana.

 1. Athletic / .
  • Līdz 170 cm, svara attiecība pret augumu – 100 + 2;
  • 171– 175 cm, svara attiecība pret augumu – 100 +3kg;
  • 176 -180 cm, svara attiecība pret augumu – 100 + 4kg;
  • virs 181 cm, svara attiecība pret augumu – 100+ 6kg;

Vērtēta auguma proporcija, izteikts muskulatūras reljefs un ādas tonuss. Neatbilstošs, netīrs skatuves apģērbs tiks uzskatīti par mīnusu, vērtējot atlētu kopējo izskatu. Vērtēšana notiek divos raundos. Pirmajā notiek obligāto pozu salīdzināšana, bet otrajā – sportists veic savu brīvo kompozīciju, iekļaujot obligātās pozas, mūzikas pavadījumā.

Vīriešu bodibildinga kategorijas:

 1. Bodybuilding Juniors – 23. dz.g.( ieskaitot) ;
 2. Bodybuilding Class II. Bodibildings II (Augums līdz 175 cm);
 3. Bodybuilding Class I. Bodibildings I (Augums virs 175 cm).

Vērtēta auguma proporcija, izteikts muskulatūras reljefs, kopējās muskulatūras apjoms un ādas tonuss. Neatbilstošs, netīrs skatuves apģērbs tiks uzskatīts par mīnusu, vērtējot atlētu kopējo izskatu. Vērtēšana notiek divos raundos. Pirmajā notiek obligāto pozu salīdzināšana, bet otrajā – sportists veic savu brīvo kompozīciju, iekļaujot obligātās pozas, mūzikas pavadījumā.

*Organizatoriem ir tiesības mainīt kategoriju daudzumu, atkarībā no pieteiktā dalībnieku skaita.

 5. Dalības maksa

Pieteikšanās:

On-line līdz 8.05.

On-line 9.05. – 23.05.

Čempionāta dienā klātienē 25.05.

Maksa

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz čempionāta dienai nav pārskaitīta, čempionāta dienā jāmaksā pilna maksa!

NABBA/WFF Latvija biedriem visu reģistrācijas laiku ( uzrādot derīgu biedra karti )

dalības maksa 20,00eur.

Dalībniekiem, kuri uz čempionātu neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Piesakoties dalībai čempionātam, sportists klātienē apņemas uzrādīt pasi vai personu apliecinošu dokumentu, kā arī rakstiski apliecināt, ka ir konsultējies ar ārstu un uzņemas visu atbildību par savu veselības stāvokli.

6. Dalības maksā iekļauts

 • dalībnieka numurs;
 • grimētava,
 • čempionātam sagatavota skatuve;
 • dzeramais ūdens;
 • medicīniskā palīdzība;
 • balvas no čempionāta sponsoriem un atbalstītājiem;
 • profesionāli fotogrāfi čempionāta laikā.

7. Dalībnieku iepriekš reģistrācija on-line

Lai veiktu reģistrāciju on-line līdz 2019. gada 23. maijam:

 • mājaslapā liepajasklasika.lv tiek aizpildīta čempionāta “Liepāja Classic 2019” pieteikuma forma;
 • un pārskaitīta dalības maksa uz organizatora norēķinu kontu saskaņā ar tālāk čempionāta nolikumā norādītajiem rekvizītiem:

Biedrība ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme”

Reģ. nr. 40008262424,

A/S SEB banka

UNLALV2X,

LV36UNLA0055000354471

Maksājuma mērķis: Dalībnieka vārds, uzvārds un kategorija.

*Reģistrējoties čempionātam on-line, sportists apņemas klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

*Reģistrējoties čempionātam on-line, sportists klātienē iesniedz sagatavotu kvalitatīvu mūzikas ierakstu vienas minūtes garumā CD vai USB formātā.

8. Dalībnieku reģistrācija čempionāta dienā klātienē

Čempionāta dienā, 25. maijā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē,  skaidrā naudā, sacensību reģistratūrā.

Dalībnieku reģistrācija notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 Liepājas koncertzāles Lielais dzintars telpās. Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401.

 Reģistrāciju veic čempionāta sekretariāts.

Reģistrējoties čempionātam klātienē atlēts:

 • apņemas uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).;
 • aizpilda čempionāta dalības pieteikumu;
 • samaksā dalības maksu skaidrā naudā;
 • iesniedz sagatavotu kvalitatīvu mūzikas ierakstu vienas minūtes garumā CD vai USB formātā.

9. Čempionāta programma

Reģistrācija:                                     10:00 – 12:00

Tiesnešu koleģiālā sanāksme:     12:20 – 12:50

Čempionāta norise:                       13:00 – 16:00

*Kategoriju secība un laiki tiks izvietoti čempionāta dienā.

10. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiek noteikti pēc mazākās iegūto punktu summas. Pie vienādas iegūto punktu summas, pārsvars ir tam sportistam, kuram tiesnešu kolēģija ir piešķīruši lielāku augsto vietu skaits.

11. Apbalvošana

Visi uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji katrā kategorijā tiek apbalvoti:

 • -3. vieta – kausi un diplomi;
 • -6. vieta – medaļas un diplomi.

Vairāku čempionāta kategoriju laureāti papildus citiem apbalvojumiem saņem arī naudas balvas:

Kategorija

Vietas

balvas

 Bikini –II

 

 

I

75

II

50

 Bikini I

 

 

I

75

II

50

Shape

 

 

I

75

II

50

Men’s Physique. Modeļi

 

 

I

75

II

50

III

25

Mr. Athletic

 

 

I

100

II

75

III

50

Bodybuilding Juniors – 23

 

 

I

75

II

50

III

25

 Bodybuilding Class II

 

 

I

250

II

200

III

100

Bodybuilding Class I

 

 

I

250

II

200

III

100

Kopā: 2000 EUR

Visiem čempionāta dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, apbalvojums netiks izsniegts.

Saņemot naudas balvas, čempionāta dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

12. Protesti

Jebkurš čempionāta dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis neatbilstoši novērtēts var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim, norādot precīzu protesta prasību. Pretenzija pēc savas kategorijas apbalvošanas beigām jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā čempionāta galvenajam tiesnesim, iemaksājot 50 EUR, kas tiek atgriezti, ja pretenzija tiek apmierināta. Pretenziju izskata galvenais tiesnesis un starptautiskā neatkarīgā tiesnešu žūrija.

13. Diskvalifikācija

Par atrašanos čempionātā alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību.

Par nesportisku ķermeņa formu.

Par sacensību telpu, sienu, ekipējuma bojājumu vai nosmērēšanu ar grimmu, sods no 250 eur.

14. Rezultāti

Dalībnieku vārds, uzvārds, čempionātā sasniegtā vieta tiks ievietoti mājaslapas www.liepajasklasika.lv  un www.gymlacplesis.lv čempionāta „Liepāja Classic 2019” sadaļas “Rezultāti” attiecīgajā kategorijā divu dienu laikā pēc sacensībām.

15. Izdevumi

Organizatori sedz visus čempionāta rīkošanas un organizēšanas saistītos izdevumus. Ceļa izdevumus, ēdināšanas, kā arī citus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieka piedalīšanos čempionātā, sedz sportists vai tā komandējošā organizācija.

16. Čempionāta nolikums, tā izmaiņas

Organizatori nav atbildīgi, ja čempionāta dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro čempionāta nolikumu.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Nepietiekamu dalībnieku gadījumā kategorijas auguma  apakškategorijas var tikt apvienotas.

Informāciju var saņemt pa tālruni 22007057 vai pa e-pastu info@liepajasklasika.lv.

Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti čempionāta nolikumā.

17. Personas datu aizsardzība

Biedrības ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme” un “NABBA Latvija” kā čempionāta organizatori ciena čempionāta dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Datu privātuma politiku iespējams iepazīties liepajasklasika.lv mājaslapā.

Datu pārzinis ir Biedrība ” National Athletic Committee Latvia – Kurzeme”, adrese: Liepāja, Ugāles iela 1/3-132.

Piesakoties čemionātam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei čempionāta organizēšanas vajadzībām. Čempionāta rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto kategoriju. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzams dalībnieka kategorija, vārds, uzvārds un izcīnītā vieta. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē čempionāta organizators uz e-pastu info@liepajasklasika.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas čempionāta dalībniekiem.

Jebkurā brīdī čempionāta dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

Čempionāta dalībnieki, piesakoties čempionātam, piekrīt čempionāta laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai čempionāta organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.liepajasklasika.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties čempionātam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām čempionāta informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@liepajasklasika.lv.

Nolikumu apstiprināja

NAC Latvija-Kurzeme vadītājs Juris Dambītis

“NABBA Latvija” vadītājs Māris Šveiduks


"NATIONAL ATHLETIC COMMITTEE LATVIA -KURZEME"

Ugāles iela 1/3-132, Liepāja, LV-3407 Е-mail: info@liepajasklasika.lv Web: http://www.liepajasklasika.lv

"BIEDRĪBA NABBA"

Bernātu iela 14, Liepāja, LV-3401 Е-mail: gymlacplesis@inbox.lv Web: www.gymlacplesis.lv